Delebäck med omgivning

Lite fakta och information kring södra delen av Skagern från
Skagersholm till Gullspång

Till STARSIDAN

Skagersholms herrgård
Jordgubbsriket runt Skagern
Gudhammar
Magdalena på Kroppfjäll (Lyran)
Skogen mellan Hova och Gullspång
Ribbingsfors

Gullspång
Den mytomspunna ön "Fale Bure" i norra Skagern

Skagersholms herrgård

På 1600-talet låg här fyra finngårdar som köptes av friherre Conradt von Falkenberg och på så sätt skapades säteriet Skagersholm, Finnerödjas största gård. Under stormaktstiden omfattade godset stora delar av socknen.

1672 anlades en hammarsmedja med två smedjor och tre hamrar, som drevs av vattnet i Skagersholmsån. Stångjärnet fraktades över sjön till Södra Råda och Järngatan, där det sedan forslades vidare till Årås vid Vänern. Bruket utvecklades och blomstrade under 200 år. Även tegelbruk har funnits här.

Huvudbygnaden byggdes om i rokokostil 1751.

Gården har haft många olika ägare. Den som är mest känd idag är Alfred Nobel.Vid sjöstranden genomförde han 1894 sin första provsprängning med det s.k. ”Nobelkrutet”, så man kan säga att den stranden har en plats i den svenska industrins historia.

1936 donerades gården till Kooperativa förbundet som drev lantbruket fram till 1990. Skagersholm ägs nu av ättlingar till Conradt von Falkenberg som driver gården med mjölkproduktion.
Tillbaka

Jordgubbsriket runt Skagern

Nämn ”Finnerödja” och de flesta tänker direkt på jordgubbar! Det röda bäret har gjort ortsnamnet känt långt utanför landets gränser. Två av pionjärerna var bröderna Gustaf och Gottfrid Johansson från Däldenäs, som redan omkring 1910 startat odlingar.

Denna jordbruksnäring spred sig snabbt och redan på slutet av 1930-talet växte det ”gubbar” på varenda gård och liten täppa runt hela sjön och bärodlingen blev en viktig inkomstkälla i dessa småbrukarbygder.Varumärket Finnerödjabär gällde fram till 1970-talet för alla jordgubbar som var producerade i Skagernbygden.

David Eriksson kallad ”Jordgubbskungen”, föddes på gården Sandbäcken på östra sidan sjön. Omkring 1930 började han odla, köpa upp och sälja bär över hela landet. Denna handel fortsatte han med i 40 år.

Plockningstiden var en viktig milstolpe på året. Skörden krävde många flitiga händer och ”jordgubbsflickor” anlände i tusental varje sommar. All denna extra arbetskraft krävde mycket organisation och de större odlingarna anordnade plockarläger med ledarinnor som ansvariga för flickorna. En spännande tid för alla bygdens pojkar minsann och många äktenskap har kommit till genom jordgubbsplockningen!

Till Skagersbrunn, Finnerödjaparken och Göta Holme i Gullspång begav sig alla på lördagskvällarna för dans och nöjen. Man promenerade, åkte båt, cykel eller bil – vad som stod till buds!

För att ta sig över älven från Nysundssidan till dom populära danserna på Skagersbrunn, begav man sig till en plats vid Vårbo, som än idag kallas för ”Hjälp mig över”. Där bodde en man som mot en betalning av tjugofem öre per person rodde danslystna ungdomar över Letälven.
Det gick även bra med en knapp ur flaskan "Skogsstjärnan" som betalning.

Ja, det finns mycket som skulle kunna berättas från den här tiden! När man talar om sommaren är ”jordgubbstiden” fortfarande ett begrepp med speciell innebörd. För jordgubbsodlaren handlar det än idag om en intensiv och krävande arbetsinsats från vår till höst då omsorgen om odlingarna har högsta prioritet. Och sist men inte minst finns oron för vad vädret kan ställa till!

Nu är odlingen omstrukturerad till färre och större enheter. De största producenterna finns på norra sidan Skagern. Plockarna kommer ofta från Polen och Baltikum och många är afrikanska studenter som läser vid universitet i f.d. öststaterna.
Tillbaka

Gudhammar

Gudhammar har mycket gamla anor. Den äldste till namnet kände ägaren är kammarherren Peder Hård af Segerstad. död 1649, även kallad "rike Tivedsgubben", vilken står som ägare 1625. Efter honom ägdes gården av ättlingar till honom fram till slutet 1700 talet.

Tillbaka


Magdalena på Kroppfjäll (Lyran)

På vägen från Delebäck mot Hova vid Kroppfjäll finns en skylt Lyran.

Vad döljer sig bakom denna skylt? Vem vandrade i Suckarnas Allé, vilken sorg var upphovet till Tårarnas Bäck – och vem spelade på Magdalenas Lyra?

Jo, där döljer sig berättelsen om ett tragiskt kvinnoöde från Gustav den III:es tid, nämligen Magdalena Rudenschöld som levde 1766 –1823.

Hon var hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina och blev mycket populär för sin skönhet och intelligens. Bland hennes beundrare var Hertig Karl och kungens yngre bror Fredrik Adolf, som till och med ville gifta sig med henne i hemlighet. Men Magdalena tackade nej.. Hon älskade den charmerande Gustav Mauritz Armfelt, framgångsrik befälhavare och generalmajor. Den passionen blev till slut hennes olycka och fall.

Efter mordet på Gustav III var Armfelts glansdagar över och han förvisades till Neapel. År 1793 häktades Magdalena, som delaktig i Armfelts konspiration mot förmyndarregeringen och dömdes till avrättning och schavottering. Armfelts många brev till henne från Italien användes som bevis i rättegången. Hertigregenten mildrade senare dödsstraffet till livstids spinnhus, den tidens kvinnofängelse.

Den grymma schavotteringen ägde rum den 23 september 1794 på Riddarholmstorget och därifrån fördes hon avsvimmad till spinnhuset. Folket upprördes över hennes grymma öde och Hertig Karl och förmyndaren Reuterholm blev allmänt hatade. Man anade ett hämndmotiv då hertigen själv blivit avvisad av den vackra Magdalena. Regeringen lät till och med publicera hennes kärleksbrev till Gustav Mauritz – en oerhörd kränkning.

Däremot trycktes aldrig brevet från Hertig Karl där han skrev:”Oaktat Ert förakt, Er avsky, Er likgiltighet, oaktat att jag förlorat hoppet att se Er dela mina känslor, skall jag älska Er hela mitt liv igenom…”

Hon blev efter några år frigiven och blev då guvernant till brorsbarnen på Kroppfjäll. En av eleverna var Torsten Rudenschöld, som grundade den svenska folkskolan.

Den älskade Armfelt fick Magdalena aldrig återse men här lever namnen i landskapet som påminner oss om hennes sorg och längtan.

Efter bäcken finns ett träd som av naturen formats till en lyra. Sägnen säger att Magdalena ska ha strängat lyran och spelat för sin älskade i fjärran land.
En allé, där hon vandrade fick namnet "Suckarnas allé" och bäcken som rann ut till sjön Skagern fick heta "Tårarnas bäck".

De sista åren levde hon i Stockholm där hon avled 1823. Bouppteckningen slutade på underskott och bara fyra personer följde henne till graven…
Tillbaka

Skogen mellan Hova och Gullspång

Mellan Gudammar och Skagersvik ligger ett större skogsparti med två stora mossar, Kroksjömossen och Valmossen.

Kroksjön rinner västerut i Skagern vid Ribbingsfors medan Valmossen rinner österut mot Delebäck. Här på skogen går gränsen mella Hova socken och Amnehärads socken. Därav namnet Delebäck. Dvs bäcken som delar två socknar.

Vid södra ändan av Kroksjön, finns en mycket stor bäverhydda, som kan besökas och där förhoppningsvis (om man är försiktig och inte går på bäverhyddan utan respekterar dem) får se dom arbeta vid eller i sjön.

Pilgrimerna och munkarna från Varnhem som hade rätten till laxfisket i Skagern och dess flöden och andra vägfarare färdades i dessa trakter för att nå Varsundet (Vadsundet) vid sjöns utlopp. Vadstället var en av de få platser mellan Vänern och Skagern, där man kunde ta sig över detta vattenhinder mellan Götaland och Svealand.

Sundet är nu fördjupat med en muddringsränna, så att vada är inte att tänka på.
Här börjar Gullspångsälven, vilken tidigare hette Amn, som betyder "strid eller forsande flod".
Amn har alltså gett socknen dess namn "Amnehärd".

Tillbaka

Ribbingsfors

Ribbingsfors med månhundraåriga lövträd i hagmarker, som öppnar sig mot sjön. Gården hette en gång Hulestad (Hjulstanäs kommer från detta), men fick sitt nuvarande namn av Boo Ribbing som ägde gården på 1600-talet. I mitten av 1800-talet var den mycket stor och omfattade i stort sett området mellan Gudhammar och Skagersvik. Här har funnits järnhantering som på många gårdar i Bergslagens närhet.

Ribbingsfors ägs idag av Karin & Torsten Brandberg

På Ribbingsfors finns idag en omtyckt och vacker golfbana.

Den kände författaren Frans G Bengtsson bodde här under sina sista 15 år. Då skrev han bland annat ”Röde Orm”, ”Karl den XII:es levnad” och ”De långhåriga Merovingerna”. I boken "För nöjes skull" nämner han den väldiga eken som ännu växer i trädgården. Under den satt han många gånger och skrev, spelade schack och umgicks med goda vänner. Frans G Bengtsson avled 1954 och är begravd på Amnehärads kyrkogård nära Gullspång.

Hans privata biblitotek finns i Gullspång och och är öppet för allmänheten.
Tillbaka
 

Gullspång

Den övre bron över älven för dig från Västergötland till Värmland och från Götaland till Svealand.

Här fick man förr i tiden betala tullavgift – det slipper du idag! Fastigheten benämnt Tullen, ligger här vid bron.

Landskapsblomman byts från ljung till skogsstjärna och landskapsdjuret övergår från den eleganta tranan till den mytomspunna vargen.

Gullspångsälven (Tidigare Amn) fyller på Vänern med vatten från Skagern, som är reglerad sedan nästan hundra år. Innan dess hördes dånet eller bruset från det 22m höga och långa fallet, från Varsundet till Årås, vida omkring.

Forsen har sedan länge utnyttjats som kraftkälla till bl a flera kvarnar, såg och vadmalsstamp. Gatunamnen vittnar om detta: Kvarngatan och Stampargatan. Här fortplantar sig den unika Gullspångslaxen, som anses vara Nordens mest värdefulla laxfisk.
Tillbaka

Den mytomspunna ön "Fale Bure" i norra Skagern

På hösten 1205 utkämpades ett slag vid Älgarås kungsgård.

Bakgrunden var strid om kronan mellan Erikska och Sverkerska ätterna. Bröderna Jon, Joar, Knut och Erik vistades på Älgarås Kungsgård när Sverkarna gick till anfall. Alla utom Erik dödades vid slaget.

Med hjälp av riddaren Fale Bure lyckades Erik fly till Norge.

Under sin flykt till Norge övervintrade de båda på en ö i nordvästra Skagern, närmare bestämt i Edsviken. Denna ö har av hävd kallats Fale Bure efter denna händelse.

Erik Knutsson återkom senare med en här och slog Sverkrarna i slaget vid Lena 1208 (Kungslena i Västergötland).

Efter ytterligare ett slag vid Gestilren, där Sverker stupade, valdes Erik Knutsson till kung av Sverige eller Svea Rike.

2007-01-01
Anders Helge

Du som vill läsa mer om Gullspång med omnejd kan gå in på Gullspångs kommuns hemsida.
Dessutom kan du länka till Skagern Runt för att få fina naturbilder och annan information om livet runt Skagern.
Se länkar på startsidan.
Tillbaka

Webbplatsen uppdaterades söndag 21 januari 2007