Hemsida

Välkommen till vår gemensamma Hemsida.
 

Delebäcks fritidområdesförening är en förening bestående av 22 tomter med ett gemensamt grönområde.
17 av tomterna är bebyggda.

Området ligger vid sjön Skagerns västra strand i norra Västergötland inom Gullspångs kommun.
Sjön Skagern delas mellan Värmland, Närke och Västergötland. Mer information om sjön Skagern och dess
omgivning finns under rubrik Delebäck info. Se Innehållsförteckning till vänster.

Skapare och grundare av området är Tore och Ingegerd Lööf.
Tore och Ingegerd är dessutom grundare av det mera kända företaget Partex i Gullspång.

Området skapades under 1960-talet. Man kan säga att det i princip var färdigutvecklat 1976
då Delebäcks fritidsområdesförening bildades och drivs nu som en samfällighet.

Inom området finns badplats, båthamn samt det ovan nämnda grönområdet.
Detta köptes loss av föreningen 1988 och ägs idag av medlemmarna i samfälligheten.

Två fastigheter bebos idag permanent, medan övriga medlemmar kommer från
Närke, Västergötland, Västmanland, Stockholm samt Tyskland.

För den som är intresserad av Delebäcks historia rekommenderas boken
By och bygd i förvandling med underrubriken En västgötabys tusenåriga historia
av delebäcksbördige Bertil I W Kjelldorff.